Omet al contingut

CONAIRCON

Política de protecció de dades

EL TITULAR es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per EL TITULAR implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en aquesta Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s’hi estipula. Si us plau, tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privadesa no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. EL TITULAR no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquestes webs.

 

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractamentEL TITULAR.
Les nostres dades figuren a l’avís legal d’aquesta web.
Finalitat del tractamentOferir i gestionar els nostres productes i/o serveis.
 LegitimacióConsentiment obtingut de linteressat. Execució del contracte de serveis.
 DestinatarisLes dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les personesEls interessats tenen dret a exercir els drets daccés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra direcció.
Termini de conservació de les dadesMentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.
ReclamacióEls interessats poden adreçar-se a lAEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicionalPodeu consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Preguntes sobre privadesa”.

 

Preguntes sobre privadesa

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:


Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

EL TITULAR.
Les nostres dades figuren a l’avís legal d’aquesta web.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes.
Si ens doneu el vostre consentiment també podrem tractar les vostres dades per enviar-vos informació sobre les nostres activitats, serveis i productes.
Si participa en algun dels nostres sorteigs i/o concursos publicarem el seu nom i cognoms, i la seva imatge, als diferents espais i mitjans de comunicació i difusió que utilitzem, incloses les xarxes socials, per tal de promocionar les nostres activitats, serveis i productes .

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, i si participa en una promoció mentre estigui activa, i després, durant els terminis establerts per complir les nostres obligacions legals.


Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per als tractaments de les vostres dades són els consentiments que ens dóna.

Pel que fa a la informació que ens sigui enviada per menors de 16 anys, s’entendrà que ho ha estat amb el consentiment dels seus representants legals. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.


A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les vostres dades personals.
  • Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir .
  • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les dades.
  • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les vostres dades.
  • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control competent.

 

Com podeu exercir els vostres drets?

Enviant un escrit adjuntant una còpia d’un document que ho identifiqui, a la nostra adreça física o electrònica.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat. L’interessat garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar en la prestació dels nostres serveis són:

  • Dades de caràcter identificatiu
  • Adreces postals o electròniques
  • Altres dades sol·licitades als nostres formularis

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Fem servir galetes?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment informat de l’usuari. L’usuari pot configurar el navegador per ser avisat de la utilització de cookies i per evitar-ne l’ús. Per obtenir més informació visiteu la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes daquestes mesures són:

  • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
  • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
  • Control daccés a les dades.
  • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.